Қызмет

Негізгі қызмет түрлері: Уранды барлау және өндіру

 • Барлау жұмыстары;
 • уран кенін өндіру, сақтау, тасымалдау және қайта өңдеу;
 • уранның концентраттарынан өнімді өндіру;
 • Уран кенін өндіру және өңдеуге арналған қуаттарды жобалау және салу, бұл қуаттарды «Харасан-1» кен орнында пайдалану;
 • Серіктестікте өндірілген өнімдерді сату;
 • инвестициялық қызмет;
 • инновациялық қызмет;
 • коммерциялық және делдалдық қызмет;
 • сыртқы экономикалық қызмет
 • кен орнын игеру бойынша бизнес-жоспарды және тыңғылықты жобаны әзірлеу;
 • Пайдалы қазбалар ресурстар жөніндегі мемлекеттік комиссиясында (РМК) уран қорларын қорғауға материалдарды дайындау үшін барлау мен толық далалық тәжірибені өткізу, және жер асты ұңғыманы шаймалау әдісімен уранды алу кезіндегі экономикалық және технологиялық көрсеткіштерді зерттеу.